Lyrics

Original / Překlad

Deep Down

Born again

Fire on Earth
Minds fly away
Something ´s changed
On my last way

Poisonous air
Kisses my brain
Breathing is hard
You gonna die in pain

Znovu narozen

Oheň na Zemi
Mysl letí pryč
Něco se změnilo
Na mé cestě poslední

Jedovatý vzduch
Líbá můj mozek
Dýchání je těžké
Zemřeš v bolesti

 

Ecstasy of cannibal Theresa

I´m very hungry
I want to eat
I´ll be slowly
Cutting your meat.

I like my friends
This is the biggest delight
See you on your grave
It will be all right

Take the knife
It´s my luck
Take the knife
People are my crack.

Around me
The red blood
The bowels, bones, knees
The bloody flood.

My bloodshot eyes
Are looking at your boiled face
My sharp teeth
Are bitting your boiled meat

 

Extáze kanibala Terezy

Jsem velmi hladový
Chci jíst
Budu z tebe velmi pomalu
Odřezávat maso

Mám rád své přálete
To je to největší potěšení
Vidět tě v tvém hrobě
To bude vpořádku

Vezmi nůž
To je mé potěšení
Vezmi nůž
To je má droga

Okolo mne
Rudá krev
Vnitřnosti, kosti, kolena
Krvavá potopa

Mé krví podlité oči
Se dívaj na tvůj vařený obličej
Mé ostré zuby
Se zakusují do tvého vařeného masa

 

Something is wrong

My parents believed I would succeed
And they were right for a long time
Something went wrong, I know
My life has changed

They asked me if I want to work for them
That they need smart guys, like me
Something went wrong, I know
Their wages were good.

They told me: „Take a gun and shoot everyone“
I´m not your bloody assasin
Something is wrong, I know.
I want to stop this game!!!

Nothing is for free, now you must pay!
We know about you more than you like
Something is wrong, I know.
Fight for your life!!!

 

Něco je špatně

Rodiče věřili, že ze mě něco bude
A dlouho jim to vycházelo
Něco bylo špatně, já vím
Můj život se změnil

Zeptali se, jestli pro ně nechci pracovat
Prý potřebují chytré chlapíky
Něco bylo špatně, já vím
A taky neumřu jako chudák.

Řekli mi: “vem si zbraň a všechny zastřel“
Nejsem váš vraždící stroj
Něco je špatně, já vím.
Chci tu hru zastavit!!!

Ale nic není zadarmo, teď musíš platit
Víme o tobě víc, než se ti líbí
Něco je špatně, já vím
Bojuj o svůj život!

 

Garotta

You are behind me
I know I´m not alone
I feel the shadows
Still watching on me

I know who you are
But don´t know your name
Your touch is awfull
And the sun goes down

Nails in my mad head
Garotta on my throat
My soul is burning
And trying to get out

My flesh is bleeding
I´m falling in the dark
I try to catch you
My power is going down

But I´m dreaming of revenge,
about dieing in pain,
and I see your body lieing
in broken glass,
there are needles in your eyes,
you will be lost and blind,
because you will burn in hell,
there is no escape.

 

Garotta

Jsi za mnou
Vím, že nejsem sám
Cítím stíny,
Které mě stále sledují

Vím kdo jsi,
Ale neznám tě
Tvůj dotek je hrozný
A slunce zapadá

Hřebíky v mé šílené hlavě
Garotta na krku
Má duše hoří
A snaží se dostat ven

Tělo mi krvácí
Padám do temnoty
Snažím se tě chytit
Dochází mi síly

Ale neustále sním o pomstě
O umíréní v bolesti
A vidím tvé tělo ležící
Ve střepech skla
Zapíchané jehly v tvých očích
Budeš ztraceny a slepý
Shoříš v pekle
Tomu se neubráníš

 

 

Through a dark forest

Let me tell my story about my journey and anguish
I had to go through darkness, blind, alone and faithless

There was no choice here, just go ahead, I heard voices without words
I had no rights, only rage
My friends are dead. „Rest in peace“

The wind wanted to whisper to me and I just couldn´t understand
Maybe I just slept the whole time, or it was just reality?
I didn´t see anyone around, yet someone was watching me
I tried to look back, but there was no sign of the path anymore

March or die!
Keep smileing!
My body is broken and is dying wrecked.
The smell of mud and rot
And all of a sudden I saw my new fate!


 

 

Skrz temný les

Chtěl bych vyprávět příběh o své cestě a úzkosti.
Musel jsem jít skrz temnotu, slepý, sám a bezbožný,

Nebyla zde žádná volba, slyšel jsem hlasy beze slov
Neměl jsem žádná práva, pouze vztek
Moji přátelé jsou mrtví. „Odpočívejte v pokoji“

Vítr mi chtěl něco pošeptat a já ne a ne rozumět
Možná jsem celou dobu spal, nebo to byla skutečnost?
Nikoho jsem kolem sebe neviděl, ale cítím něčí pohled
Pokoušel jsem se ohlédnou, ale žadnou cestu zpět jsem již neviděl

Pochoduj, nebo zemři!
Usmívej se!
Mé tělo je zlomené a umírá zničené.
Smrad bahna a hniloby
A náhle jsem spatřil svůj nový úděl.

 

Deep down

Me pregunta si quiero aún a la gente
Y si no me importa estar sola
Y mi cabeza golpeada en la pared
Y si no me falta a mí un tío

Gracias, se cocina muy bién aquí
Y hasta tengo tiempo para mí
Blancos azulejos siempre pulcros
Si le gusta el orden, pero a mí me vuelve loca

If You want to kill me, so kill me tender.

Sí, usted también me importa
Espero que le vaya todo bién
Siempre jurando que voy a volver a casa
Pero mejor matenme

Hluboko dole

Ptáte se mě, jestli mám ještě ráda lidi
Jestli mě nebolí hlava od ran do zdi
A jestli mi nechybi chlap.

Dík vaří tu dobře
Ty bílé kachlíky vypadají čistě
Pokud máte rádi pořádek

Pokud mě chcete zabít, udělejte to jemně.

Já se tu asi brzo zblázním
Mně na vás taky záleží
Douvám, že u vás doma je vše vpořádku

 

 

 

Wasted words

I wanna tell you the story about my death
All my close friends stopped existing for me
Don´t even know when it happened, it´s a long time
I have nothing to say, I lost all the words.

Words meant nothing to me before
I never realized their meaning at all
I wasted them so much that none were left, so belive me
Noone expects anything for me and neither do I.

At the end of my life, I´m still looking back
What you did to me,And what I did to you

Only the emptiness stays, On my way to death
So I´m still waiting here, For my final breath

Open my mind and see
Nothing has changed inside me
I tried to find the words
You wanted to hear

Where is the land of the free
I´ve been always asking myself
My soul is still falling so deep

All problems solved !!!


 

Ztracená slova

Chci vám vyprávět příběh o mé smrti
Všichni blízcí přátelé již pro mě neexistují
Nevím kdy se to stalo, je to už dávno
Dochází mi řeč, ztratil jsem slova

Slova pro mne dřív nic neznamenala
Nikdy jsem nenaplnil jech význam
Chyběly mi tak jako nikdy, věřte mi
Nikdo ode mne nic nečekal a ani já ne.


Na konci života, ohlížím se zpět
Co jsi mi provedla a co já tobě

Jen prázdnota zůstává na mě cestě ke smrti
A tak tu stále čekám na svůj výdech poslední

Otevři mou mysl a uvidíš
Že se ve mně nic nezměnilo
Znažil jsem se najít slova
Která jsi chtěla tak slyšet

Kdepak je země volnosti
Častokrát jsem se sám sebe ptal
Má duše stále padá do hloubek

Všechny problémy vyřešeny !!!

Time bomb

I feel so down
My mind goes blank
The endless game
Has just begun

Games we are playing
Words we are saying
They make me sure
I´ll be back soon

Time bomb´s tickin´ in my hand
The rush goes through my brain
And says I´m back again
You are my victim

I feel so down
My mind goes blank
The endless game
Has just begun

Silence screams so loud:
Suicide

Časovaná bomba

Cítím se blbě
Má mysl je čistá
Nekonečná hra
Právě začíná

Hry které hrajeme
Slova která říkáme
Mě ujišťují
Že se brzo vrátím

Časovaná bomba tiká v mé ruce
S hon prochází zkrz můj mozek
A říká, jsem tu zas
T y jsi ma oběť

Cítím se blbě
Má mysl je čistá
Nekonečná hra
Právě začíná

Ticho ječí tak nahlas:
sebevražda

 

The saver

THAT´S YOUR SUICIDE
YOUR GAME IS OVER
THAT´S YOUR SUICIDE
AND IT´S YOUR TURN


WHY DID YOU LEAVE ME?
FOR WHOM?
WHY DID YOU KILL ME?
I´M GLOOM

NOBODY GAVE HER THE RIGHT TO LEAVE
YOU KNOW SHE WAS MY FIRST
MUM IS ALWAYS ASKING ME ABOUT HER
AND I WILL GO OVER IT
SURELY I´M NOT WORSE THEN OTHER MEN
I´M STILL DREAMING ABOUT HER
AND SHE SAID SHE WOUD RATHER STAY
ALONE UNTIL HER DEATH...

EVERYONE IS LAUGHING JUST AT ME
BUT I WILL SHOW THEM
I KNOW THE BEST WHAT TO DO
AFTER ALL I´M A GUY
I´M NOT STRONG ENOUGH TO KILL HER BY MYSELF
BUT EVERYTHING COULD BE BOUGHT
THE PROBLEM IS YOU JUST HAVE TO SAVE
AND SOMEBODY COMES ALONG...

 

Šetřílek

TO JE TVŮJ KONEC
HRA SKONČILA
TO JE TVŮJ KONEC
JSI NA ŘADĚ

PROČ JSI ODEŠLA?
KVŮLI KOMU?
PROČ JSI MĚ ZABILA?
JSEM V ...

NIKDO JÍ NEDAL PRÁVO MĚ OPUSTIT
VÍŠ BYLA MOJE PRVNÍ
MATKA SE MĚ NA NÍ POŘÁD PTÁ
A JÁ TO VŽDYCKY PŘEJDU
URČITĚ NEJSEM HORŠÍ NEŽ OSTATNÍ
POŘÁD SE MI O NÍ ZDÁ
A ONA ŘEKLA ŽE RADŠI ZŮSTANE
DO SMRTI SAMA ...

VŠICHNI SE MI SMĚJOU
ALE JÁ JIM UKÁŽU
SÁM VÍM NEJLÍP CO DĚLAT
JSEM PŘECE CHLAPÍK
NEJSEM DOST SILNÝ ABYCH JI ZABIL SÁM
ALE VŠECHNO SE DÁ KOUPIT
STAČÍ JEN ŠETŘIT
A NĚKDO SE UŽ NAJDE ...